Focus and Scope

Menerima hasil penelitian atau kajian tentang perkembangan ilmiah studi-studi keislaman yang mencakup aspek kajian Fikih, Ekonomi Islam, Al-Quran dan Hadis, Pemikiran Islam, Komunikasi Islam dan Dakwah, Akidah, Ilmu Kalam dan Psikologi Islam dan kajian keislaman lain yang berkaitan.