[1]
Rosdaniah dan A. Azizs, “Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, JEW, vol. 2, no. 1, hlm. 112–124, Mei 2024.